ลำดับ หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ อาคาร
   1    CALL CENTER    71195, 71196    ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
   2    CALL CENTER    9189    ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
   3    CALL CENTER (FAX)    569189    ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
   4    อุบัติเหตุฉุกเฉิน ER    71197, 71291, 71292    อาคาร 100 ปี
   5    อุบัติเหตุฉุกเฉิน ER    71191    ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
   6    อุบัติเหตุฉุกเฉิน ER    71192    ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
   7    อุบัติเหตุฉุกเฉิน ห้องตรวจ นอกเวลา ER    1195    ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
   8    อุบัติเหตุฉุกเฉิน ER    71198    ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
   9    อุบัติเหตุฉุกเฉิน ER (FAX)    9191    ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
   10    ห้องพักแพทย์    1197    ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
   11    การเงิน ER/ทำบัตร ER    71133    ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
   12    เภสัชกรรมห้องจ่ายยาตึกอุบัติเหตุ    1146    ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
   13    เภสัชกรรมห้องจ่ายยาตึกอุบัติเหตุ (FAX)    9160    ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
   14    เปล (ผู้ป่วยใน/ER)    1193    ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
   15    หัวหน้าประชาสัมพันธ์ (คุณวรารัตน์)    71002    ตึกอำนวยการ ชั้น 1
   16    ประชาสัมพันธ์ (เคาน์เตอร์)    71004    อาคาร 100 ปี ชั้น 1
   17    ประชาสัมพันธ์    71001    ตึกอำนวยการ ชั้น 1
   18    ประชาสัมพันธ์ (โอเปอร์เรเตอร์)    0, 71000,71001    ตึกอำนวยการ ชั้น 1
   19    ประชาสัมพันธ์ (โอเปอร์เรเตอร์)    71003    ตึกอำนวยการ ชั้น 1
   20    ประชาสัมพันธ์ (เคาน์เตอร์สอบถาม)    71005    ตึกอำนวยการ ชั้น 1
   21    ห้องบัตร    71101-3    ตึกอำนวยการ ชั้น 1
   22    ห้องบัตร    1104    ตึกอำนวยการ ชั้น 1
   23    ห้องบัตร (FAX)    1104    ตึกอำนวยการ ชั้น 1
   24    ห้องตรวจ 10 กระดูกและข้อ ( เคาน์เตอร์ )    71171    ตึกอำนวยการ ชั้น 1
   25    ห้องตรวจ 10 กระดูกและข้อ ( เคาน์เตอร์ )    71271    ตึกอำนวยการ ชั้น 1
   26    ห้องตรวจ 10 กระดูกและข้อ (ห้องแพทย์ 1 )    71179    ตึกอำนวยการ ชั้น 1
   27    ห้องตรวจ 11 กระดูกและข้อ (ห้องแพทย์ 2 )    71180    ตึกอำนวยการ ชั้น 1
   28    คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว    71173    ตึกอำนวยการ ชั้น 1
   29    ห้องตรวจ 18 หู คอ จมูก    71175    ตึกอำนวยการ ชั้น 1
   30    ห้องตรวจ 18 หู คอ จมูก    71176    ตึกอำนวยการ ชั้น 1

 
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ