ลำดับ หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ อาคาร
   31    ห้องตรวจตา 20 จักษุ    71174    ตึกอำนวยการ ชั้น 1
   32    ห้องตรวจตา 20 จักษุ    71177    ตึกอำนวยการ ชั้น 1
   33    การเงิน ตึกอำนวยการ    1131    ตึกอำนวยการ ชั้น 1
   34    เภสัชกรรมห้องจ่ายยาตึกอำนวยการ    1145    ตึกอำนวยการ ชั้น 1
   35    ร้านถ่ายเอกสาร (ศิวกิจ )    1203    ตึกอำนวยการ ชั้น 1
   36    ผู้อำนวยการ    9111    ตึกอำนวยการ ชั้น 2
   37    เลขาฯ ผู้อำนวยการ    79112, 9117    ตึกอำนวยการ ชั้น 2
   38    เลขาฯ ผู้อำนวยการ (FAX)    569123    ตึกอำนวยการ ชั้น 2
   39    รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์    9121    ตึกอำนวยการ ชั้น 2
   40    เลขาฯรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์    71201    ตึกอำนวยการ ชั้น 2
   41    รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร    9131    ตึกอำนวยการ ชั้น 2
   42    เลขาฯรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร    71204    ตึกอำนวยการ ชั้น 2
   43    หัวหน้าทรัพยากรบุคคล (คุณกฤตนนท์)    9134    ตึกอำนวยการ ชั้น 2
   44    ทรัพยากรบุคคล (FAX)    569134    ตึกอำนวยการ ชั้น 2
   45    ทรัพยากรบุคคล    71241    ตึกอำนวยการ ชั้น 2
   46    ทรัพยากรบุคคล    71242    ตึกอำนวยการ ชั้น 2
   47    กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป(คุณขนิษฐา)    71206    ตึกอำนวยการ ชั้น 2
   48    ธุรการ    71207    ตึกอำนวยการ ชั้น 2
   49    การเงิน (งานธุรการ)    71211    ตึกอำนวยการ ชั้น 2
   50    การเงิน (งานรับเช็ค )    71212    ตึกอำนวยการ ชั้น 2
   51    การเงิน (งานรับเช็ค )    71213    ตึกอำนวยการ ชั้น 2
   52    การเงิน ( งานเงินเดือน )    71215    ตึกอำนวยการ ชั้น 2
   53    การเงิน ( งานรับเงิน)    71209    ตึกอำนวยการ ชั้น 2
   54    การเงิน ( งานรับเงิน)    71208    ตึกอำนวยการ ชั้น 2
   55    การเงิน (เรียกเก็บ)    11210    ตึกอำนวยการ ชั้น 2
   56    การเงิน (เรียกเก็บ)    11214    ตึกอำนวยการ ชั้น 2
   57    การเงิน (เรียกเก็บ)    9177    ตึกอำนวยการ ชั้น 2
   58    หัวหน้า กง.บริหาร (คุณอัญชลี)    9135    ตึกอำนวยการ ชั้น 2
   59    สารบรรณ    71202    ตึกอำนวยการ ชั้น 2
   60    สารบรรณ    9132    ตึกอำนวยการ ชั้น 2

 
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ