ลำดับ หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ อาคาร
   61    สารบรรณ (FAX)    569132    ตึกอำนวยการ ชั้น 2
   62    งานนิติการ    71205    ตึกอำนวยการ ชั้น 2
   63    ห้องตรวจ 31 เด็ก    71165    ตึกผู้ป่วยนอก ช้น 1
   64    ห้องตรวจ 31 เด็ก    1165    ตึกผู้ป่วยนอก ช้น 1
   65    ห้องตรวจ 32 ศัลยกรรม    71166    ตึกผู้ป่วยนอก ช้น 1
   66    ห้องตรวจ 32 ศัลยกรรม       ตึกผู้ป่วยนอก ช้น 1
   67    ห้องตรวจ 33 URO    73508    ตึกผู้ป่วยนอก ช้น 1
   68    การเงิน ตึกผู้ป่วยนอก    1132    ตึกผู้ป่วยนอก ช้น 1
   69    เภสัชกรรมห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก    1144    ตึกผู้ป่วยนอก ช้น 1
   70    เภสัชกรรมห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก    1147    ตึกผู้ป่วยนอก ช้น 1
   71    เภสัชกรรมห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก    1149    ตึกผู้ป่วยนอก ช้น 1
   72    เภสัชกรรมห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก (FAX)    569184    ตึกผู้ป่วยนอก ช้น 1
   73    ห้องฉีดยา    71124    ตึกผู้ป่วยนอก ช้น 1
   74    สังคมสงเคราะห์ (พี่กุ้ง)    71184    ตึกผู้ป่วยนอก ช้น 1
   75    สังคมสงเคราะห์ (คุณมัทนีย์พร)    71006    ตึกผู้ป่วยนอก ช้น 1
   76    ประกันสุขภาพ (ห้องเบอร์ 8 ตรวจสอบสิทธิผู้ป่วยนอก,ผู้ป่วยใน,ประกันชีวิต)    71181, 71183    ตึกผู้ป่วยนอก ช้น 1
   77    ประกันสุขภาพ (ห้องเบอร์ 38)    71182    อาคาร100ปีชั้น4
   78    ประกันสุขภาพ (พ.ร.บ.)    71186    ตึกผู้ป่วยนอก ช้น 1
   79    ประกันสุขภาพ (FAX)    569181    ตึกผู้ป่วยนอก ช้น 1
   80    ผู้ป่วยนอก เคาน์เตอร์ Refer มหาราช    71121    ตึกผู้ป่วยนอก ช้น 1
   81    ศูนย์รับผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล    71122    ตึกผู้ป่วยนอก ช้น 1
   82    เปล (ผู้ป่วยนอก/opd)    1122    ตึกผู้ป่วยนอก ช้น 1
   83    ห้อง fit for life    76904    ตึกผู้ป่วยนอก ช้น 2
   84    ห้องผ่าตัดเล็ก OR    72152    ตึกผู้ป่วยนอก ช้น 2
   85    ห้องผ่าตัดเล็ก (FAX)    2151    ตึกผู้ป่วยนอก ช้น 2
   86    คลินิคมะเร็ง    71188    ตึกผู้ป่วยนอก ช้น 2
   87    คลินิคมะเร็ง    71189    ตึกผู้ป่วยนอก ช้น 2
   88    คลินิคมะเร็ง (FAX)    1189    ตึกผู้ป่วยนอก ช้น 2
   89    ห้องสมุด    71337    ตึกผู้ป่วยนอก ช้น 3
   90    นโยบายและแผน (คุณวรกิจ)    71338    ตึกผู้ป่วยนอก ช้น 3

 
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ