เอกสารใช้ภาวะฉุกเฉิน

เอกสารใช้ภาวะฉุกเฉิน

1.ใบคล้องโลหิต กรุ๊ป A
2.ใบคล้องโลหิต กรุ๊ป B
3.ใบคล้องโลหิต กรุ๊ป AB
4.ใบคล้องโลหิต กรุ๊ป O
5.ใบขอใช้โลหิต
6.ใบขอใช้โลหิตฉุกเฉิน
7.ใบส่งตรวจ_รายงานผลเคมีคลินิก
8.ใบส่งตรวจ_รายงานผลจุลชีววิทยา
9.ใบส่งตรวจ_รายงานผลจุลทรรศน์วิทยา
10.ใบส่งตรวจ_รายงานผลภูมิคุ้มกันวิทยา
11.ใบส่งตรวจ_รายงานผลโลหิตวิทยา
12.ฟอร์ม MAR SHEET
13.ฟอร์ม IV Fluid

This entry was posted in ข่าวกิจกรรมโรงพยาบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป, แบบฟอร์มต่าง ๆ. Bookmark the permalink.