กลุ่มงานศัลยกรรม

ให้บริการตรวจ วินิจฉัย และบำบัดรักษาแก่ผู้ป่วยทางศัลยกรรม โดยเฉพาะการผ่าตัดรักษาผู้ป่วย การบริการผู้ป่วย งานคลินิกเฉพาะโรค การงานห้องผ่าตัด การให้คำปรึกษา งานสอนและฝึกอบรม งานวิจัยและพัฒนารายชื่อแพทย์กลุ่มงานศัลยกรรม
1  นพ.สมเจตน์ นาคทอง
2  นพ.อุกฤษฏ์ สุขเกษม
3  นพ.บารมี บุญเลิศ
4  นพ.ไชยรักษ์ เดชพุทธวัจน์
5  พญ.ภคินันท์ สามิบัติ
6  นพ.เขมชาติ อาจรัตนกูล
7  นพ.วิทวัส รวิโยทัย
8  นพ.เปลวฟ้า วังสุริยนันท์

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป. Bookmark the permalink.