รายงานผู้ป่วยรอผ่าตัด

วันที่
ชื่อไฟล์
2019-03-06 23:22:13
  ไทดสอบ
2019-03-06 23:18:44
  รายงานการผ่าตัด...ทำลอง

สำหรับเจ้าหน้าที่  คู่มือการใช้งาน
 
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ โรงพยาบาลลำพูน โทร.1346